By Alpha Nederland afd. communicatie |

Drie vragen over de Parenting Children Course

Drie vragen aan Minella van Bergeijk over de Parenting Children Course

Na de Marriage Course en de Premarriage Course geeft Alpha Nederland nu ook de Parenting Children Course en komend jaar de Parenting Teenager Course uit. Waarom?

'De Parenting Course maakt de cirkel rond. We merkten dat mensen die een Alpha bezochten en daar tot geloof kwamen, op zoek gingen naar tools en nieuwe patronen binnen hun relatie. Zo belandden zij op de Marriage of Premarriage Course en leerden daar nieuwe patronen en vaardigheden. Heel handig natuurlijk, maar goed omgaan met kinderen vraagt natuurlijk deels weer andere vaardigheden. De Parenting Course voorziet in die behoefte en sluit naadloos aan op de visie van Alpha Nederland. We investeren in een nieuwe generatie en dragen daarmee bij aan de transformatie van de samenleving.'

Wat is volgens jou de kern van de cursus?

'Genade. De Parenting Course is een praktische en inspirerende uitwerking van het Bijbelse begrip ‘genade’. Genade kent mijns inziens drie kanten:
De genadige manier waarop God naar jou kijkt als Zijn kind
De genadige wijze waarop jij als ouder met je kind mag (leren) omgaan
Genadig zijn voor jezelf als je fouten maakt. Heb ook oog voor de dingen die je prima doet.'

Wat is de kracht van de cursus?

'Je leert niet alleen van filmpjes en cursusleiders maar ook van andere ouders. Er is ruimte voor kwetsbaarheid en er ontstaat onderlinge verbondenheid. ‘It takes a community to raise a child’, stelt een Afrikaans gezegde. Opvoeden is, hoewel vaak leuk, soms ook gewoon erg lastig. Door ervaringen en tips te delen tijdens de Parenting Course, wint ieders opvoeding aan kwaliteit en diepgang. Opvoeden kun je leren, daarvan ben ik overtuigd. Het meest krachtige van deze cursus vind ik dan ook, naast de tools en tips, dat je ontdekt dat je er niet alleen voor staat. Opvoeden doe je met elkaar; met God, je (eventuele) partner, andere deelnemers, vrienden, familie, enz.'

Meer informatie: parentingcourse.nl

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha