Organisatie

organisatie.png

Over Alpha Nederland

Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: ‘de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk, de transformatie van de samenleving’. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Alpha Nederland is gevestigd in Driebergen. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk die leeft van giften. Zie ook: De mensen van Alpha Nederland.

Wat is Alpha?

Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! 

Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, aan studenten, aan senioren en zelfs in gevangenissen. De Alpha-cursus is gratis en dat is meestal inclusief een maaltijd!

Overige cursussen

Alpha Nederland geeft naast Alpha ook de Marriage Course, Premarriage Course en Parenting Course uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.

Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course en zetten we ons in om christenen en kerken te inspireren en toe te rusten om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

Je kunt Alpha in 169 landen vinden en in 112 verschillende talen.

Steun Alpha

Ben je enthousiast over Alpha? Wij doen ons werk op basis van giften. Structurele financiële steun daarom zeer welkom. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Alpha Nederland (statutaire naam: Stichting Alpha-cursus Nederland) staat sinds 1 januari 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI. Op alphanederland.org/steunen lees je hoe je ons kunt helpen.

Geschiedenis van Alpha

Alpha heeft in Engeland, Nederland en wereldwijd sinds haar ontstaan een grote vlucht genomen. Een kort overzicht van het ontstaan van Alpha, de organisatie erachter en in het bijzonder de ontwikkelingen in Nederland.

1978
In de Anglicaanse kerk Holy Trinity Brompton (HTB) in Londen is een cursus over de basisprincipes van het christelijk geloof van start gegaan. Na de komst van Nicky Gumbel stijgen de bezoekersaantallen in deze kerk. In 1991 is de eerste Alpha-conferentie een feit. Daarna verspreidt Alpha zich als een olievlek over de wereld.

1992
Jan-Maarten Goedhart (eerste Nederlandse Alpha-coördinator) studeert theologie in Oxford. Jan-Maarten wordt evangelisatieouderling in de Nieuwe Kerk te Utrecht. Samen met de predikant van deze gemeente, Wim Bouw, bezoeken ze een Alpha-conferentie in Engeland, komen enthousiast terug en gaan in hun eigen kerk van start met Alpha.

1996
De zendingsorganisatie IZB neemt Jan-Maarten in dienst om voor één dag in de week de materialen van Alpha te vertalen en in Nederland te introduceren. Veel mensen zijn betrokken geweest bij de oprichting van Alpha-cursus Nederland (nu: Alpha Nederland), waardoor er een breed (kerkelijk) draagvlak ontstond. 

1997
In februari 1997 wordt de eerste Alpha-nieuwsbrief uitgegeven, de voorloper van Alpha Nieuws. 14 en 15 april 1997: eerste Alpha-conferentie in Nederland met medewerking van Nicky Gumbel. Eerste Youth Alpha (nu: Alpha - Youth) gaat van start.

1998
Jan Bakker was nauw betrokken bij de oprichting van Alpha in Nederland. Hij neemt in dit jaar het stokje van Jan-Maarten over. Daarnaast start in het najaar RK-Alpha,  de cursus zoals die in de Rooms Katholieke kerk gegeven wordt.

2000
In samenwerking met de EO gaat de internetcursus ‘Waarom Jezus?’ van start.

2001
Het werk groeit enorm. Alpha-cursus Nederland (nu: Alpha Nederland) wordt een zelfstandige stichting. Het eerste nummer van Alpha Nieuws komt uit!

2002
Alpha in de gevangenis (Alpha - Prison) gaat van start.

2004
Het aantal Alpha-cursussen onder studenten neemt toe. Om dit werk te coördineren, wordt een voor één dag per week een StudentAlpha-coördinator aangenomen. In HTB, de kerk in Londen, worden steeds meer materialen ontwikkeld, waaronder de Marriage Course. Op een landelijke Alpha-instructiedag worden de Nederlandstalige materialen
gepresenteerd.

2005
BusinessAlpha en Alpha op de werkplek gaan van start. Gebed neemt in het werk van Alpha een belangrijke plaats in. De eerste gebedsconferentie wordt gehouden. Internetcursus ’Waarom Jezus? Voor jou’ geïntroduceerd (in samenwerking met de EO en jongerenorganisatie Youth for Christ)
100.000 mensen hebben inmiddels aan de cursus deelgenomen. Dat wordt gevierd in Zoetermeer.

2006
Alpha-cursus 10 jaar in Nederland! Een Alpha-jubileumnummer wordt uitgegeven. Voorbereidingen voor de eerste Alpha-uitnodiging in januari 2007 worden getroffen. Alle Alpha-materialen worden vernieuwd en er worden talloze nieuwe materialen ontwikkeld. Daarnaast wordt de Premarriage Course (huwelijksvoorbereidingscursus) in Nederland geïntroduceerd.

2009
Inmiddels worden er op circa 1.000 plaatsen in Nederland Alpha-cursussen gegeven aan diverse doelgroepen (jongeren, volwassenen, managers, ondernemers, gevangenen, studenten, senioren, enz.). In Nederland hebben ruim 150.000 mensen de cursus gevolgd.  

2014
Arnoud Drop wordt in juni 2014 directeur van Alpha-cursus Nederland. Jan Bakker heeft de overstap gemaakt naar Alpha Europe, waar hij directeur is geworden. Ruim 220.000 mensen hebben inmiddels de cursus gevolgd (in Nederland).

Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha