Periodiek schenken

Geef je regelmatig aan Alpha Nederland en wil je dat blijven doen? Overweeg dan een periodieke schenking. Dat is een speciale vorm van doneren die volledig aftrekbaar is van de belasting. De Belastingdienst stelt de eis dat je de periodieke schenking vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met Alpha Nederland en dat je gedurende minimaal vijf jaar doneert. Vroeger moest de notaris een akte opmaken van zo’n schenkingsovereenkomst, maar die verplichting geldt sinds 2014 niet meer. 

Voordeel voor jou en voor ons

Met deze vorm van geven investeer je structureel in de projecten van Alpha Nederland. Periodiek schenken levert zowel jou als voor ons voordeel op. Voor Alpha Nederland geeft een periodieke schenking meer zekerheid over haar inkomsten. Doordat we voor langere tijd kunnen rekenen op je steun, kunnen wij nog beter plannen hoe het geld wordt besteed. Voor jou betekent het dat je geld terugkrijgt van de belasting. Anders dan bij normale giften ben je bij de periodieke schenking niet gebonden aan de wettelijke drempels voor aftrek van giften.

Volledig aftrekbaar

Een periodieke schenking is 100 procent aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Concreet betekent dit dat je, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, 34 tot 52 procent van de gift kunt terugkrijgen. Je kunt dit voordeel desgewenst ook ten goede laten komen aan Alpha Nederland. 

Berekenen

Om hoeveel voordeel gaat het? Op de site van de Belastingdienst of berekenhet.nl kun je het voor jou geldende belastingvoordeel berekenen. We geven hier een rekenvoorbeeld, iedere persoonlijke situatie kan uiteraard verschillen. Stel, je doneert € 200,- per jaar. Als jouw inkomen in de inkomstenschijf van 42 procent valt, dan kun je door je donatie om te zetten naar een periodieke schenking bijna € 84,- op jaarbasis van de Belastingdienst terugkrijgen.

ANBI

Dit fiscale voordeel is mogelijk omdat Alpha Nederland door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de gever zijn de donaties aftrekbaar. En dankzij die ANBI-status hoeven wij als ontvanger ook geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen over giften of een legaat.

Een periodieke schenking regelen

Hoe regel je een periodieke schenking? Dat is niet ingewikkeld, zeker niet als je de uitleg erbij neemt. Je hoeft alleen de overeenkomst in te vullen, in tweevoud uit te printen en naar ons op te sturen: 

Alpha Nederland
Hoofdstraat 51a
3971 KB Driebergen

Hoeveel je aan Alpha Nederland wilt schenken en met welke looptijd is aan jou (voor de looptijd geldt een wettelijk minimum van 5 jaar). Het is gebruikelijk de schenking te bestemmen voor het totale werk van Alpha Nederland. Lees ook onze uitgebreide toelichting op de periodieke schenking.

Meer informatie

Voor meer informatie over periodiek schenken, de voordelen daarvan en hoe je het regelt, kun je contact opnemen met: 
Jaïr Sagström, fondsenwerver Alpha Nederland
telefoon 0343 - 74 50 70
info@alphanederland.org

Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha