Steunen

Wij zoeken vrienden met hart voor Alpha. Ons gebed is dat mensen het evangelie horen en aanvaarden. We blijven werken aan onze kerntaak: kerken toerusten om herstelbrengers te zijn in een wereld vol gebrokenheid.

Via bovenstaande doneerknop kom je op onze doneermodule van Etapestry.

Donatiemogelijkheden

Een Alpha volgen is gratis, dankzij onze donateurs. Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van Alpha Nederland financieel te steunen:

Doneren via Paypal

Je donatie vastleggen in een overeenkomst voor meerdere jaren levert (belasting)voordelen op. Lees alles over periodiek schenken. Een periodieke schenking regelen is niet ingewikkeld.

Zelf je gift overmaken? Ons IBAN is NL07 RABO 0372 9695 85 (ten name van Stichting Alpha-cursus Nederland).

Alpha legt het christelijk geloof geweldig helder uit
— Peter doet jaarlijks een periodieke schenking

Vijf redenen om te geven

  1. Je gift komt ten goede aan het werk van Alpha Nederland: het toerusten van kerken die Alpha geven.

  2. Wij zijn gericht op de plaatselijke kerk. Onze missie is de kerkelijke gemeente te voorzien van eigentijdse en eenvoudig te gebruiken middelen om mensen bekend te maken met het christelijk geloof en om relaties te herstellen.

  3. Alpha is voor iedereen en beperkt zich niet tot Nederland. Wereldwijd hebben in 169 landen meer dan 25 miljoen mensen Alpha gedaan. Alpha overstijgt de grenzen tussen de verschillende kerken en wordt in een grote verscheidenheid aan contexten gegeven, zoals huiskamers, universiteiten, gevangenissen, kerken en jeugdgroepen.

  4. Alpha gaat om het veranderen van mensenlevens. We hebben onvoorstelbare veranderingen gezien, niet alleen bij individuele deelnemers aan Alpha, maar ook in families en gemeenschappen. Door Alpha krijgen mensen de kans om het goede nieuws over Jezus te horen.

  5. Jouw donatie aan Alpha heeft een groot rendement. De vele vrijwilligers die in hun lokale situatie Alpha geven, ontvangen training van Alpha Nederland en gebruiken het materiaal dat wij ontwikkelen. Door hun inspanning wordt de impact van jouw donatie vermenigvuldigd.

Donateurs over Alpha Nederland

Lees wat onze donateurs motiveert om te geven.

Ik kwam erachter dat Alpha financieel echt moet sprokkelen
— Annelien is een jonge vrouw die jaarlijks een bedrag overmaakt

Jouw kerk

Verschillende kerken dragen financieel bij aan het werk van Alpha Nederland, bijvoorbeeld door een collecte te houden.

Bij Alpha:

...is er ruimte om al je (geloofs)vragen te stellen;
...maken jaarlijks duizenden Nederlanders kennis met de basics van het christelijk geloof;
...ontstaan verbondenheid, vriendschap en ontmoeting;
...bouwen we aan relaties tussen mensen en met God.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Jaïr Sagström, fondsenwerver Alpha Nederland
telefoon 0343 - 74 50 70
info@alphanederland.org

IBAN: NL07 RABO 0372 9695 85 (ten name van Stichting Alpha-cursus Nederland).
Alpha Nederland heeft het ANBI-keurmerk. 
De automatische machtiging verloopt via de SEPA-incasso.
De online betalingen worden afgehandeld door Stichting Derdengelden TargetMedia inzake TargetPay of Buckaroo Payment Services.

 

Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha