By Alpha Nederland |

Open brief naar aanleiding van onderzoek ComRes

Ik ben onaangenaam verrast door de wijze waarop het Engelse artikel: ‘One in six young people are Christian as visits to church buildings inspire them to convert…’ (The Telegraph) momenteel vertaald wordt door diverse media naar de Nederlandse context. Kort samengevat wordt in een aantal christelijke media gecommuniceerd dat het bezoeken van een kerk voor jongeren beter werkt om tot geloof te komen dan Alpha (- Youth) of andere jongerengespreksgroepen. Niet alleen klopt de cijfermatige onderbouwing in de verschenen artikelen niet, maar hetzelfde geldt voor de inhoudelijke conclusies die vervolgens worden getrokken. Het cijfermatige verhaal is door het ND inmiddels rechtgezet in een rectificatie, maar een van de onrechtmatige, inhoudelijke conclusies is niet meegenomen in de rectificatie, namelijk: ‘Volgens ComRes kunnen kerken beter schoolklassen uitnodigen in het kerkgebouw, en jongeren kennis laten maken met het ritueel van het gebed: dat is effectiever dan JeugdAlpha en het opzetten van gespreksgroepen.’ (ND, 22-06-2017) Daarmee wordt ons inziens kerkelijk Nederland op het verkeerde been gezet.

Normaliter reageren we als Alpha Nederland niet snel op artikelen waarin Alpha wordt besproken. Waarom nu wel?

 • Ten eerste: Er worden conclusies getrokken die geen recht doen aan het onderzoek noch aan de werkelijkheid in Engeland op dit moment. Een schets van de context: uit het onderzoek blijkt dat maar 8% van de 825 jongeren die zichzelf christen noemt na hun elfde verjaardag tot geloof is gekomen. Net iets meer dan de helft van deze groep geeft aan Jezus werkelijk als de mens geworden God te zien, de andere helft gelooft dat niet of ziet Jezus als een profeet of religieus leider. Het merendeel van de totaal onderzochte christelijke jongeren is zelfs christelijk opgevoed (64%) of voor hun elfde verjaardag tot geloof gekomen (28%). Van de christelijke jongeren die na hun elfde zijn gaan geloven geeft uiteindelijk 5% aan dat het bezoek aan een kerkgebouw hierin een belangrijke rol heeft gespeeld. Opgroeien in een christelijk gezin (45%), een christelijke school (17%), zondagsschool (15%) en Bijbellezen (15%) blijken voor de christelijke jongeren veel belangrijkere redenen om hun geloof te hebben gevonden. Toch worden aan die groep grote conclusies verbonden over de effectiviteit van een kerkgebouw bezoeken als reden van hun bekering. Het gegoochel met cijfers waardoor kerkgebouwen een onrechtmatige rol worden toebedeeld zet de lezers en daarmee ook kerken die zich bezinnen op missionair jongerenwerk op het verkeerde been. Het onderzoek is rijk aan relevante data, mits de interpretatie zuiver wordt gedaan.Daar had je als Christelijke media heel wat andere interessante koppen en conclusies uit kunnen halen. Die hadden u als lezer beter geïnformeerd met betrekking tot het bereiken van jongeren met het evangelie. Rondom de interpretatie van de cijfers staan we overigens niet alleen in onze analyse: Dr. M. van der Meulen van de PThU stelt in zijn lezenswaardige blog op www.martenvandermeulen.nl ook een aantal conclusies ter discussie.
 • Ten tweede: ‘Schoolklassen uitnodigen… en jongeren kennis laten maken met het ritueel van gebed… is effectiever dan Alpha – Youth’. Uit talloze onderzoeken blijkt dat relaties een grote rol spelen in de ‘bekering’. Ook in dit onderzoek wordt aangetoond dat meer dan de helft van de niet-christelijke jongeren zich comfortabel voelt als een bekende deelt over zijn of haar geloof in Jezus, ruim een derde (36%) is er comfortabel mee als hen gebed zou worden aangeboden. Alpha – Youth draait volledig om relaties en om gebed. Het is dé ontmoetingsplek voor christelijke en niet-christelijke jongeren die God willen leren kennen. Die relaties kun je niet vergelijken met, laat staan vervangen door een bezoek aan een kerkgebouw.
 • Ten derde: De wijze van journalistiek bedrijven, verbaasde ons. Er slopen nogal wat onrechtmatigheden in de artikelen:
  • Niet alleen de eerder genoemde cijfers, waar nog veel meer over te zeggen valt. Want waarom geeft men bijvoorbeeld de twee marginale categorieën in het onderzoek; kerkgebouwen en jongerencursussen een hoofdrol in de artikelen en vergroot men die uit terwijl veel relevantere conclusies te trekken zijn?
  • Ook werd Alpha – Youth expliciet genoemd in het ND-artikel, andere media volgden ogenschijnlijk klakkeloos, maar schreven daarbij over de Alpha-cursus (de volwassenvariant die niet is meegenomen in het ComRes-onderzoek). Uit bovenstaande context blijkt immers maar een marginale groep te zijn onderzocht die na hun elfde is bekeerd en ging het nog altijd alleen over jongeren tot 18 jaar.
  • Alpha (- Youth) wordt diverse keren in de media genoemd in relatie tot het onderzoek. Journalistieke wederhoor zou passend zijn geweest. Wij waren graag ingegaan op de vooronderstellingen en conclusies.
  • Navraag bij onderzoeksbureau ComRes leerde ons dat zij alleen de data hebben aangeleverd en dat de Church of England de interpretatie en persberichten heeft verzorgd die de Nederlandse media vervolgens zonder nader onderzoek hebben overgenomen. Dit had wat ons betreft door de journalisten onderzocht mogen worden alvorens tot publicatie werd overgegaan om conclusies beter in een context te kunnen plaatsen.

Gespreksgroepen met niet-christenen, maar ook christenen onderling, in wat voor vorm dan ook (kringen, Alpha’s, cursussen, enz.) zijn ons inziens (en blijkt uit de data van ComRes) buitengewoon waardevol en effectief. Ons pleidooi: Open je kerkgebouwen, maar blijf in je missionaire werk vooral voortbouwen op relaties. Naar buitengerichte groepen zijn daarbij onmisbaar!

Arnoud Drop, directeur Alpha Nederland. 

 

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha