By Michelle Tuk |

'Onze senioren voelden zich thuis op Alpha'

2017_11_29 Alpha Senioren Amerhorst_0743.jpg

“Ik ben er voor de bewoners; daar komt mijn werk eigenlijk op neer. Ik ben er voor hun welzijn. Maar waar heb je het eigenlijk over als je het hebt over welzijn?” Een gesprek met Marie-Louise Hehenkamp, coördinator Vrijwilligers en Activiteiten in De Amerhorst, begint zodra je haar ontmoet. Werk is voor haar geen verplichting maar een mogelijkheid om iets te betekenen voor de senioren om haar heen.

Marie-Louise, vertelt: “Voor mij gaat welzijn over een plek  bieden aan mensen waar zij zich thuis voelen. Het liefst met een aanbod op maat waarvan zij  gebruik kunnen maken. En niet zomaar een plek, maar een leefsituatie die de voormalige thuissituatie benadert. Het is zó belangrijk dat senioren contact houden met de buitenwereld. Binnenshuis moet het leven zoveel mogelijk doorgaan. Binnen welzijn moet er zeker ook  ruimte zijn voor aanbod rondom geloof en zingeving”.

Tijdgebrek

Niet omdat Marie-Louise daar zelf zoveel mee heeft, maar ze merkt dat de bewoners behoefte hebben aan gesprek over geloof en zingeving. Zeker in deze levensfase. In de praktijk komen de medewerkers hier door tijdgebrek echter te weinig aan toe. Het is al hard werken om goede zorg te geven aan de bewoners, laat staan om gericht tijd en aandacht voor welzijn vrij te maken. “Alleen gewassen en verzorgd zijn, maakt niet gelukkig”, aldus Marie-Louise. “Welzijn en daarmee zingeving  is onlosmakelijk verbonden met geluk”.

Initiatief

Even wordt het gesprek onderbroken door zingende bewoners van De Amerhorst. Een jarige komt glimlachend binnenlopen in de eetzaal. Het is een prachtig voorbeeld van de hartelijke en vrolijke sfeer op De Amerhorst. Na het zingen, vervolgt Marie-Louise: “Als ik rondkijk bij zorginstellingen dan kan het activiteitenaanbod best gevarieerder. Het is nog niet altijd een afspiegeling van de diversiteit aan verlangens en wensen van de bewoners.  Want daar zou het activiteitenaanbod op moeten aansluiten. En dan moet je wel een beetje durven en initiatief nemen om nieuwe dingen uit te proberen.” En dat initiatief nemen, ligt haar wel.

Alpha - Senioren

Zo kreeg ze een verrassend aanbod vanuit een aantal kerken in Amersfoort. Een team van vrijwilligers legde de vraag neer of ze een Alpha aan geïnteresseerde bewoners zouden mogen aanbieden. Op een Alpha - Senioren krijgen bewoners de mogelijkheid om tijdens ongeveer tien bijeenkomsten in een open en gezellige sfeer met elkaar in gesprek te gaan over het christelijk geloof en het leven. 

Ruimte

“Eerlijk gezegd was ik vooraf bezorgd of het team van vrijwilligers de bewoners niet te veel zou willen overtuigen vanuit een bekeringsdrang. Dat heb ik dus meteen bespreekbaar gemaakt met het team. En ze hebben me ervan verzekerd dat het op Alpha juist de bedoeling is om deelnemers ruimte te geven om hun eigen mening te vormen vanuit het gesprek met elkaar.” Terugkijkend is Marie-Louise blij dat ze die ruimte heeft durven geven. “Het Alpha-team was geweldig! Elke keer als ze er waren dacht ik ‘o leuk, ze zijn er weer’. Ze brengen sfeer in het huis. Wat ik ook mooi vond, is dat de kerken werden ingeschakeld om lekkere dingen te bakken voor de bewoners die meededen aan de Alpha. En weet je wat ik helemaal leuk vind? Nu de Alpha is afgelopen, is het Alpha-team er nog steeds voor de deelnemers in de vorm van een After-Alpha.”

Thuis

In gesprek met de bewoners die deelnamen aan Alpha - Senioren krijgt Marie-Louise positieve dingen te horen. “Onze senioren voelden zich thuis op Alpha. Het was een veilige plek om met elkaar in gesprek te gaan over geloof. Ik vind het mooi dat Alpha - Senioren ook ruimte geeft aan mensen die niet meer naar de kerk gaan of niet (meer) geloven. Het bieden van deze ruimte is wat mij betreft de toegevoegde waarde van Alpha. Het is een mooi geschenk van vrijwilligers aan bewoners.” En wat haar betreft geen eenmalig geschenk: “Zingeving, betekenisgeving en gesprekskringen over leven geloof, horen bij het aanbod vanuit Welzijn. De behoefte van bewoners om in gesprek te gaan over deze zaken blijft. Eigenlijk zouden Alpha’s en/of andere vormen van zingevingsaanbod - passend bij de vraag van de bewoners en de mogelijkheden van de organisatie - een standaardonderdeel van alle instellingen in Nederland moeten zijn. Wat mij betreft hoort dat bij Welzijn met een hoofdletter.”

Ook een Alpha - Senioren geven in een instelling in jouw buurt? Of in je kerk of huiskamer? Kijk voor meer informatie op alphanederland.org/alphasenioren

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha