By Michelle Tuk |

Ik nodig uit

2018_05_31 Alpha Life Mark Hage_2703_bij interview.jpg

In het gezin waarin Mark Hage (33) opgroeit, speelt het geloof geen enkele rol. Mark ziet het christelijk geloof als een achterhaald concept, waarin nog maar een handjevol christenen gelooft. Hij heeft wel wat christelijke vrienden op de middelbare school maar de manier waarop zij begrensd worden in hun doen en laten, spreekt hem bepaald niet aan. Als hij bijna klaar is met het vwo en nadenkt over een vervolgstudie, dringt zich een aantal vragen aan hem op zoals: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik doen met mijn leven?’ Hij neemt een tussenjaar om uit te vinden wat hij wil. In ieder geval iets met muziek, denkt hij, want drummen is zijn leven. Dat hele jaar blijft hij worstelen met al die grote vragen. Onzeker of ze op het conservatorium wel op hem zitten te wachten, besluit hij Filosofie te gaan studeren in Utrecht. ‘Want’, redeneert hij: ‘vragen stellen, kan ik wel…’

Rusteloos

In datzelfde jaar gaat een aantal van zijn christelijke vrienden ook in Utrecht studeren. Zij vinden hun weg naar de studentenvereniging Navigators. Hun geloof verandert, wordt persoonlijker. Mark ziet het gebeuren en stelt er vragen over. Dat levert diepe gesprekken op tot laat in de nacht. Hij begrijpt niks van hun geloof. Hij wordt verschillende keren door zijn vrienden uitgenodigd voor Alpha - Students. Mark vertelt: “Bij de vijfde uitnodiging besloot ik de cursus te volgen, maar alleen om mijn vrienden beter te begrijpen. Ik had nog steeds niks met hun geloof. Ik werd een heel irritante Alpha-deelnemer met moeilijke vragen. Wat mij het meest trof binnen Alpha was de ruimte die ik kreeg om al die vragen te stellen én de rust en vreugde die ik waarnam bij de christenen op Alpha. Dat had ik niet; ik was rusteloos.”

Zoektocht

Na Alpha doet hij een vervolgcursus waarin het Lucasevangelie wordt behandeld. Hij luistert christelijke muziek, leest christelijke boeken en begint aarzelend te bidden. Mark vertelt: “Ondanks mijn serieuze zoektocht slaagde ik er niet in om God te vinden. Mijn vriend Huub gaf mij daarop het advies om mij ‘door God te laten vinden’. Dat gebeurde niet veel later en na twee jaar noemde ik mijzelf christen.” Lachend vervolgt hij: “Mijn vriend Theo wist niet wat hij hoorde toen ik het hem vertelde en nodigde mij uit voor een etentje om het te vieren. Hij biechtte toen op dat er lange tijd door groepjes studenten voor mij was gebeden, maar dat al die groepjes het hadden opgegeven omdat ze geen vooruitgang zagen.”

Sekte

Zijn ouders zijn minder blij met zijn keuze. Mark: “Ze dachten dat ik gehersenspoeld in een soort sekte was beland en stelden me lastige vragen. Het was aanvankelijk best ingewikkeld allemaal. Langzaam maar zeker zagen ze me veranderen van irritante zoon en broer in een vriendelijker gezinslid.” Zijn zus stelt hem niet veel later de vraag: “Wat doet die God toch met jou? Ik zie je veranderen; zekerder worden van jezelf. Dat wil ik ook.” Niet gehinderd door enige kennis, bidt Mark samen met haar de woorden na van een gebed uit het Waarom Jezus-boekje van Nicky Gumbel. En opeens hebben zijn ouders twee christelijke kinderen. Zijn moeder wordt nieuwsgierig, volgt ook een Alpha en komt eveneens tot geloof. Mark sluit zich ondertussen aan bij een Vineyard-gemeente, gaat vervolgens Theologie studeren en is nu alweer drie jaar voorganger van een groeiende Vineyardgemeente in Amsterdam.

Schroom niet

Mark stelt: “Amsterdam is op het eerste gezicht liberaal, seculier en tolerant. Bepaald geen goede voedingsbodem voor het geloof, zou je denken. En toch… toch komen er op de Alpha’s die wij twee keer per jaar geven gemiddeld 20 tot 25 mensen; veel twintigers en dertigers. Mensen die komen omdat onze gemeenteleden hen uitnodigen. Dat wil ik ook meegeven aan de lezers van jullie magazine: schroom niet om mensen uit te nodigen voor een Alpha. Als mijn vrienden niet zo volhardend waren geweest met hun Alpha-uitnodigingen, zouden mijn vragen niet beantwoord zijn en zou mijn leven - en dat van mijn familie - een volslagen andere wending hebben genomen. Ik ben nog altijd dankbaar voor die uitnodigingen en hoop dat mijn verhaal jou inspireert om je familie, vrienden en buren uit te nodigen.”

Pin Goog
Close
Alpha is an opportunity to explore life and the Christian faith, in a friendly, open and informal environment.
Try Alpha